Анимација деце овим пројектом позитивно ће утицати на њихов живот свакодневно оптерећен тешком ситуацијом која је дуже време присутна на овим просторима.

Кроз активности планиране пројектом деца ће се растеретити и ослободити ружне свакодневице. Кроз дружење и активно укључивање у активности долази до стабилизације емоционалног и социјалног функционисања деце као и до развоја креативних потенцијала. Пројекат ће утицати не само на кориснике и учеснике, него преко преношења утисака и на ширу заједницу.

Намера нам је да преко медија овај пројекат афирмише пре свега децу, подстакне укључивање деце из маргинализованих, социјално депривираних средина али и све остале учеснике.

Стручни тим „Дечје радости“ ће у сарадњи са сарадницима извршити одабир деце која ће примити пакетиће.

Одабир ће се вршити према унапред дефинисаним критеријумима (узраст,социјални статус и најугроженије средине) Координатори НВО „Дечја радост“ ће свевреме пратитиреализацију пројекта. Истовремено ће се радити на афирмацији и пропаганди пројекта кроз сарадњу са медијима. Донатори ће добити извештај у виду писаног материјала, фотографија и видео снимака.

Please follow and like us:
Pin Share
RSS
Follow by Email