Новогодишњи дечји караван 2012. године

-Врбовац, Бинач и Косовска Витина - Новогодишњи дечји караван 2012. године
-Гњилане - Новогодишњи дечји караван 2012. године
-Горњи Ливоч - Новогодишњи дечји караван 2012. године.
-Коретиште - Новогодишњи дечји караван 2012. године
-Костадинце, Шипашница, Кршљанци и Макреш - Новогодишњи дечји караван 2012. године
-Новогодишњи дечји караван 2012
-Паралово, Лабљане, Прековце и Зебинце - Новогодишњи дечји караван 2012. година
-Церница - Новогодишњи дечји караван 2012. године

Share

Видео снимци

  

 mona

Покровитељ рада организације

  

 mona

Пријатељи организације