ГАЛЕРИЈА СЛИКА – НОВОГОДИШЊИ ДЕЧЈИ КАРАВАН

„Новогодишњи дечји караван 2020/21“ – Шилово

Диван дан са Душаном – 05. 01. 2021. год.

„Новогодишњи дечји караван 2020/21“ – Убожац

Новогодишњи дечји караван 2011/12 – Београд

Новогодишњи дечји караван 2011/12 – Ново Брдо

Новогодишњи дечји караван 2011/12 – Косовска Каменица – Кршљанци

Новогодишњи дечји караван 2011/12 – ДНЕВНЕ НОВИНЕ PRESS ДЕЦИ КП

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Гњилане

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Церница

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Горњи Ливоч

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Коретиште

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Врбовац, Бинач и Витина

Новогодишњи дечји караван 2012/13 – Иза брда иза брега, чекала су нас деца…

Новогодишњи караван 2012/13 – Костадинце, Шипашница, Кашљанци и Макреш

Новогодишњи дечји караван 2013/14. год.

Новогодишњи дечји караван 2015/16.  год.

Новогодишњи дечји караван 2016/17. – Понеш, Ливоч, Церница и Шилово

Новогодишњи дечји караван 2018/19. – Гњилане, Церница, Понеш и Паралово

Новогодишњи караван 2018/19.  – Рајановце, Бољевце, Одевце, Витина и Бинач

Караван 2018/19. – Шилово, Кметовце, Црепана, Дреновце, Шипашница и Колалеч

„Новогодишњи дечји караван 2020/21“ – Понеш и Паралово

„Новогодишњи дечји караван 2020/21“ – Кметовце

„Новогодишњи дечји караван 2020/21“ – Гњилане и Горњи Ливоч