У оквиру пројекта „Вратимо осмех деци“ који је подржало Министарство за Косово и Метохију Владе Републике Србије реализована је акција „Новогодишњи дечји караван 2008/09“. Циљ акције је пружање психо-социјалне подршке деци Косова и Метохије, кроз дружење и учешће у културно забавном програму и подела новогодишњих пакетића за децу.

Стручни тим „Дечје радости“ је са сарадницима одабрао децу која ће бити обухваћена пројектом (деца учесници програма и деца којој су намењени пакетићи) на основу унапред дефинисаних критеријума (интересовања и склоности, узраст, социјални статус). Кроз пробе, разговоре и увежбавања извођачи су вршили припреме за јавни наступ. Програм је изведен у седам места Косовског Поморавља. У селу Ранилуг, Велико Ропотово (две представе) и село Ајновце, општина Косовска Каменица, село Партеш и Шилово, општина Гњилане, село Врбовац, општина Косовска Витина и село Бостане, општина Ново Брдо. Програм је видело 1396 деце свих узраста.

На радост све деце након програма уследила је подела новогодишњих пакетића са 600 играчака за децу. Ова акција је позитивно утицала на дечји живот, свакодневно оптерећен тешком ситуацијом која је дуже време присутна на Косову и Метохији.