Пројекат je осмишљен са циљем да се деца Космета упознају са својим вршњацима из других градова, размене искуства и стекну нова знања. 
Пројекат је осмишљен тако да деца Космета буду гости својих вршњака у другим градовима и да заједно са њима учествују у свим планираним активностима.
Активности планиране пројектом обухватају присуствовање настави и ваннаставним активностима у школама домаћина, излете, посете културно историјским знаменитостима и друге разноврсне садржаје.
Деца са Космета боравила би 10 дана код својих другара –домаћина, што би довело до стварања нових пријатељстава.
Кроз нова пријатељства, деца задовољавају радозналост, доживљавају радости игре, дружења, учешћа и стварања, оплемењују своју личност моралним и социјалним вредностима, богате своју духовност, откривају свет око себе и богате интересовања.
Овај пројекат подстицајно делује и на децу госте и на децу домаћине.
Код деце домаћина долази до развоја осетљивости за потребе друге деце и алтруизма.
Деца Косова и Метохије кроз нова пријатељства добијају потврду да нису сама препуштена , да имају своје другаре из других градова са којима деле добро и лоше.
Такође, ово је прилика за малишане са Космета да се ослободе свакодневнице која није ни мало лака на Космету.

-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2018
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2016
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2015
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2014
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2013
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2012
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2011
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2010
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2009
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама Суботица 2008
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама – Тител 2009
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама – Тител 2007
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама – Шабац 2007
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама – Шабац 2006
-Деци Космета са осмехом, заједно у школским клупама – Шабац 2005