Школа пријатељства – Тара 2004

Школа пријатељства – Тара 2005

Школа пријатељства – Тара 2006

Школа пријатељства – Тара 2007

Школа пријатељства – Тара 2008

Школа пријатељства – Тара 2009

Школа пријатељства – Тара 2010

Школа пријатељства – Тара 2011

Школа пријатељства – Припрема – Тара 2012 

Школа пријатељства – Тара 2012

Школа пријатељства – Тара 2013

Школа пријатељства  – Тара 2014

Школа пријатељства – Тара 2019