ДЕЦА КОСМЕТА – АДА 2004.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – ШАБАЦ 2005.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – ШАБАЦ 2006.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – ТИТЕЛ 2007.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2008.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА -СУБОТИЦА 2009.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА -СУБОТИЦА 2010.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – ТИТЕЛ 2008.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2011.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2012.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2013.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2014.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2015.

ДЕЦИ КОСМЕТА ЗАЈЕДНО У ШК. КЛУПАМА – СУБОТИЦА 2016.